Metek Madencilik, Kum, Kırma taş (Agrega) tesislerinin akım şemasını hazırlar,  projelerini yapar, gerekli makina- ekipmanı temin eder ve tesisin kurulmasını gerçekleştirir. Mevcut tesislerde modernizasyon, kapasite ve verim arttırma ile maliyet düşürme çalışmaları yapar.