KURUCU
Prof. Dr. Güven ÖNAL

GENEL MÜDÜR
Erdem ÖNAL

Finansman
Seçkin Önal 

Yönetici Asistanı
Beyza Alkaya

KÖMÜR-CEVHER ZENGİNLEŞTİRME
Prof.Dr. Güven ÖNAL

MADENCİLİK TEKNOLOJİSİ VE DEĞERLENDİRMELER
Maden Yük.Müh. Lütfi ÇALLI
Maden Yük.Müh. Çetin ÇULTU

ARAZİ ÇALIŞMALARI ve MADEN SAHA ETÜDÜ-DEĞERLENDİRME
Dr. Şerafettin ÇENGEL
Prof.Dr.Bektaş UZ
Jeoloji Yük.Müh.Nazmi DİL

KUM VE AGREGA ZENGİNLEŞTİRME
Yük. Makina Müh. Hikmet MUTAFÇIOĞLU