Metek Madencilik, gerekli teknolojik testleri yaparak en uygun cevher zenginleştirme metodlarını belirler, tesis ve atık barajı yerlerini seçer, tesis ve atık barajı projelerini yapar, makine ve ekipman spesifikasyonlarını belirler, talep edilmesi halinde bunları temin eder, anahtar teslimi tesis kurar, kurulmakta olan tesislerin kontrol ve denetim hizmetini verir. Mevcut tesislerde modernizasyon,  kapasite ve verim arttırma ile maliyet düşürme çalışmaları yapar.