Metek Madencilik, arama ve rezerv çalışmaları tamamlanmış sahaların üretim metodlarını belirler ve  maden işletme projelerini yapar. Kuyu ihraç tesisleri ve maden makinalarını seçer, temin eder. Mevcut işletmelerde verim arttırma ve maliyet düşürme çalışmaları yapar.