Metek Madencilik, Kuru ve yaş çalışan düşük yatırımlı ve düşük işletme maliyetli kömür zenginleştirme  tesislerinin akım şemasını hazırlar,   projelerini yapar, gerekli makina- ekipmanı temin eder ve tesisin kurulmasını gerçekleştirir. Mevcut tesislerde modernizasyon, kapasite ve verim arttırma ile maliyet düşürme çalışmaları yapar.