Tesislerinde bilyalı değirmen bulunan madenci firmaların, değirmen içi çelik astarlara,  bilyaya ve enerjiye ayırdıkları bütçe yüksek olup, aldıkları verim maalesef düşük ve maliyetleri çok yüksektir

Metek Madencilik olarak,  astar aşınmasını büyük ölçüde ortadan kaldırıp astar ömürünü uzatan, enerji sarfiyatını azaltan  ISO9001:2000 sertifikalı manyetik astar kullanımının tüm madenci dostlarımıza ve sektörümüze büyük fayda getireceğini düşünmekteyiz. 

Bilindiği gibi öğütülen malzeme, değirmen astarı ve bilyalarla doğrudan temas halindedir. Dolayısıyla öğütülen malzeme boyutu küçülürken astar ve bilyalarda önemli aşınmalar olur. Ama değirmen astarı manyetik ise durum farklıdır.Bu durumda kırılan bilya parçaları ve manyetik mineraller, manyetik astara yapışarak bir koruma tabakası oluştururlar. Böylece öğütülecek malzeme ve bilyaların astarla direkt teması ve onu aşındırması önlenmiş olur.

 

Manyetik Astar kullanılmasının avantajları aşağıdaki maddelerde belirtilmiştir:

 

1-      Bu astar normal astarlara göre çok çabuk kurulup, işçilikten tasarruf sağlamaktadır.

2-      Yukarıda belirtildiği gibi aşınma son derece azaldığı için servis ömürü 6 yıla kadar artmaktadır.

3-      Astar ağırlığı geleneksel manganlı çelik astara göre yarıya indiği için enerji sarfiyatında %20 tasarruf sağlanmaktadır.

4-      Bilya sarfiyatında %20 tasarruf sağlanmaktadır.

5-      Değirmen dışına metal parça kaçmayacağı için tesiste mevcut borulardaki, eleklerdeki ve siklonlardaki aşınmalar da asgariye inmektedir.

6-      Krom konsantre tesislerinde yüksek demirli malzeme tutulacağı için rasyo yükselmektedir.