Metek Madencilik, prospeksiyondan başlayarak, genel ve detay jeoloji, jeofizik ve jeokimya etütleri yapar, sondaj lokasyonlarını belirler, sondajlı aramaları gerçekleştirir, sonuçları değerlendirir veya bu konularda yapılmakta olan çalışmalara danışmanlık, gözetim  ve hakemlik hizmeti verir.